CONTACT

Contact Us

OVERSAIL d.o.o.
Antuna Barca 10C
51000 Rijeka, Croatia

Tel./Fax: +385 51 677 731

Mob1: +385 99 2555 055
Mob2: +385 99 6555 055

www.oversail.eu
oversail@oversail.euRegistar Trgovačkog suda u Rijeci MBS04185790-000.
Temeljni kapital 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Tomislav Del Vechio, Siniša Pavlović
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Br. Računa HR3723600001102406935